Kratownica dystansowa

Kratownica dystansowa - do lżejszych siatek zbrojeniowych, do dolnej warstwy zbrojenia. Kratownica dystansowa zostaje umieszczona w szalunku przed położeniem siatki zbrojeniowej. Podkładka dystansowa bardzo dobrze łączy się z betonem. Jego rozmiary wynoszą 90x195 mm lub 195x195 mm. Należy pamiętać, że w przypadku użycia tego elementu dystansowego nie należy chodzić po zbrojeniu.