Stalowa ksztaltka magnetyczna

Oferowana przez nas stalowa kształtka magnetyczna używana jest podczas wbetonowywania np. kotew z głowicami kulowymi. Kształtka magnetyczna używana jest do zamocowania kotwy do stalowego szalunku.