Wall coupling

Łączenie elementów bez spawania!
Złącze ścienne posiada oznakowanie CE, śrubowe łączenie elementów ściennych.

Więcej informacji na ten temat wraz z instrukcją postępowania można uzyskać u przedstawiciela działu sprzedaży.