Petla transportowa ze sruba, system TPS

System TPS składa się z pętli transportowej ze śrubą. TPS używany jest najczęściej podczas transportu rur lub w zastosowaniach, w których konieczne jest podniesienie jednego z boków prefabrykowanego elementu betonowego. Pętla transportowa może być użytkowana wraz z którąś z oferowanych przez nas tulei kotwiących BTK lub LMPL.