Static applications

Nasze zaawansowane technologicznie warstwy odkształcające używane są podczas prac z prefabrykowanymi konstrukcjami betonowymi m.in. do przenoszenia ładunków, absorpcji ruchów i odchyleń kątowych oraz ochrony przed uszkodzeniami, które mogą powstać na skutek wahań temperatury.