Work on the website is in progress - if it looks strange press Ctrl+F5

Gwintowane systemy transportowe

Wszystkie oferowane przez nas gwintowane sprzęgi i elementy mocujące są wyposażone w gwinty M (metryczne). Instrukcje postępowania są dostępne dla wszystkich naszych kotew z oznakowaniem CE. Oferujemy szeroką gamę narzędzi podnoszących do różnych celów oraz liczne akcesoria do montażu tulei, zaślepiania otworów itp.