NEO-KB

Strzemię zczepne NEO przeznaczone jest do użytku wraz z kotwami nośnymi. Element ten nazywany jest także „strzemieniem rozprężnym”. Używany jest on do połączenia płyty elewacyjnej z płytą wewnętrzną w płycie warstwowej. Szpilki zespalające stosowane są w celu absorbowania siły ssącej powstałej podczas wyjmowania z formy oraz wpływu wiatru po zamontowaniu elementu.