NEO-LMKS

NEO-LMKS tokotwa transportowa która może być również stosowana do zakotwiczenia w prefabrykatach betonowych.Konstrukcja kotwy sprawia, że nadaje się ona do transportowania cienkich konstrukcji betonowych, ponieważ ciężar zostaje rozłożony w sposób efektywny.

„Grupy obciążeń są oparte na udźwigu głowicy podnoszącej i służą do połączenia odpowiedniej kotwy z odpowiednią głowicą podnoszącą. Informacje na temat udźwigu kotwicy można znaleźć w najnowszej instrukcji obsługi.