Work on the website is in progress - if it looks strange press Ctrl+F5

NEO-LMKS

NEO-LMKS tokotwa transportowa która może być również stosowana do zakotwiczenia w prefabrykatach betonowych.Konstrukcja kotwy sprawia, że nadaje się ona do transportowania cienkich konstrukcji betonowych, ponieważ ciężar zostaje rozłożony w sposób efektywny.