Wieczko zabezpieczajace

Wieczko zabezpieczające pełni funkcję ochronną, stanowi także wsparcie dla puszki podczas prac w betonie.