Work on the website is in progress - if it looks strange press Ctrl+F5

Tuleja zlaczna

Mufy łącznikowe do łączenia rur. Bezhalogenowe mufy łącznikowe Ø 16-25 mm z polipropylenu. Zatwierdzone do wbetonowania 750 N.