Krócce, pozostale

Króćce boczne i z rozgałęzieniem do stosowania w zależności od warunków układania przewodów rurowych w ścianie.