Test twardości elementów złącznych - pomiary metodą Vickersa

W naszym laboratorium kontrolnym wykonujemy pomiary twardości metodą Vickersa SS-EN ISO 6507, w celu zapewnienia, że zostały spełnione wymagania mechaniczne dotyczące twardości.
Jest niezwykle ważne, aby elementy złączne spełniały wymagania dotyczące twardości, twardości powierzchni, twardości rdzenia i głębokości warstwy utwardzonej, aby złącza śrubowe działały w odpowiedni sposób i odpowiednio długo. Jeżeli wymagania dotyczące twardości np. podkładek nie są spełnione, może to prowadzić do osiadania takiej podkładki. Zmniejsza to z kolei siłę zacisku złącza śrubowego, przez co śruba może zostać poluzowana.
Próbki kontrolne, które testujemy w magazynie przed dostawą, poddawane są m. in. pomiarom metodą Vickersa. Test twardości pozwala na upewnienie się, że właściwości mechaniczne elementu złącznego spełniają wymagania normy i umowy kupna, które mają zastosowanie do danego produktu.