Badanie udarności młotem Charpy'ego z karbem trójkątnym zgodnie z normą ISO 148-1:2009  jest metodą stosowaną przez nas w celu określenia udarności materiału, tj. zdolności materiału do przyjmowania obciążeń udarowych.

Elementy łącznikowe i inne materiały do konstrukcji stalowych muszą, zgodnie z normą EN 1090 posiadać i być w stanie wykazać udarność o wartości 27 J w temperaturze -20°C. Dotyczy to różnych klas wytrzymałości, m.in. 8.8.

Udarność to, oprócz wytrzymałości, bardzo ważny aspekt przy zamówieniach zgodnych z norma EN 1090.

Próbki do testów produkujemy w naszym warsztacie mechanicznym zgodnie z normą ISO 148-1:2009.