Aby móc przeprowadzić zaawansowane pomiary tolerancji gwintów oraz tolerancji wymiarów, wzbogaciliśmy nasze laboratorium o optyczną maszynę współrzędnościową.

Maszyna współrzędnościowa daje nam możliwość mierzenia złożonych układów otworów, promieni, profili gwintów, kątów oraz innych wymiarów, które trudno ustalić przy pomocy konwencjonalnych narzędzi pomiarowych.

Dane maszyny współrzędnościowej obrabiane są w programie do przetwarzania pomiarów i obrazów firmy Microtest, z rozdzielczością rzędu 0,001 mm.

Obrazy zrobione podczas pomiaru zostają zapisane a następnie przeanalizowane za pomocą programu zbierającego dane w maszynie pomiarowej. Dane pomiarowe mogą zostać skonwertowane do formatu DXF, aby można je było zaprezentować w programie AutoCAD.

Dzięki optycznemu pomiarowi współrzędnych oferujemy wyjątkową możliwość tworzenia produktów dostosowanych do określonych wymogów naszych klientów.

Tolerancje gwintów i wymiarów sprawdzane są przy użyciu skalibrowanych sprawdzianów gwintowych. Badania są przeprowadzane wg normy SS-EN ISO 965.