Wytrzymałość i temperatura

Właściwości mechaniczne śrub ulegają zmianie pod wpływem rosnącej temperatury.

Wartości podane w tabeli należy traktować tylko jako wskazówki dla zmniejszonej

dolnej granicy plastyczności ReL lub granicy sprężystości Rp0,2 spowodowanych przez wzrost temperatury. Nie należy ich traktować jako wymagania, które należy spełnić.

Właściwości mechaniczne śrub, takie jak np. wytrzymałość, ulegają zmianie pod wpływem rosnącej temperatury. Wartości oraz klasy wytrzymałości podane w tabeli należy traktować tylko jako wskazówki, a nie jako wymagania, które należy spełnić w przypadku zmniejszenia dolnej granicy plastyczności ReL lub granicy sprężystości RP0,2 na skutek wzrostu temperatury

Klasa wytrzymałości Temperatura °C
20 100 200 250 300
Dolna granica plastyczności ReL lub granica sprężystości RP0,2 N/mm²
5.6 300 270 230 215 195
8.8 640 590 540 510 480
10.9 940 875 790 745 705
10.9 940 - - - -
12.9 1100 1020 925 875 825