System oznaczeń klas wytrzymałości śrub oraz śrub dwustronnych przedstawiony jest w tabeli 1. Oś odcięta zawiera wartości nominalnej wytrzymałości na rozciąganie Rm w Newtonach na milimetr kwadratowy, zaś oś rzędna podaje wartości wydłużenia po zerwaniu Amin w procentach.

Wytrzymałość przedstawiana jest w postaci dwóch liczb.
- Pierwsza liczba to 1/100 nominalnej wytrzymałości na rozciąganie w N/mm2 (patrz Rm w wymaganiach wytrzymałościowych).
- Druga liczba to 10-krotność stosunku pomiędzy dolną granicą plastyczności ReL (lub granicą sprężystości Rp0,2) a nominalną wytrzymałością na rozciąganie Rm.

Iloczyn obu liczb to 1/10 granicy plastyczności w Newtonach na milimetr kwadratowy. Dolna granica plastyczności ReL (lub granica sprężystości Rp0,2) oraz min. wytrzymałość na rozciąganie Rm są równe lub większe niż wartości nominalne. 

Tabela 1.

Uwaga: pomimo faktu, że w tej części normy ISO 898 określono wiele klas wytrzymałości, nie oznacza to jednak, że każda klasa jest odpowiednia dla każdego produktu. Dalsze informacje dotyczące stosowania poszczególnych klas wytrzymałości znaleźć można w odpowiednich normach dotyczących produktów. W przypadku produktów nieznormalizowanych wskazane jest, aby były one w jak największym stopniu zbieżne z dokonanymi wyborami dotyczącymi podobnych produktów znormalizowanych.

Źródło: ISO 898