Właściwości mechaniczne śrub oraz śrub dwustronnych wg normy EN ISO 898-1:2013. Klasa wytrzymałości: od 4,6 do 12,9.

Nr. Właściwości mechaniczne Klasa wytrzymałości
4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8.8
d<16 mmᵃ
8,8
d>16 mmᵇ
9,8
d<16 mm
10,9 12,9
1 Wytrzymałość na rozciąganie, Rm, MPa nom. ° 400 500 600 800 900 1000 1200
min. 400 420 500 520 600 800 830 900 1040 1220
2 Dolna granica plastyczności ReL ᵈ, MPa nom. ᶜ 240 - 300 - - - - - - -
min. 240 - 300 - - - - - - -
3 Granica sprężystości, Rp0,2, MPa nom. ᶜ - - - - - 640 640 720 900 1080
min. - - - - - 640 660 720 940 1100
4 Granica sprężystości przy 0,0048 d, cała śruba, Rpf, MPa nom. ᶜ - 320 - 400 480 - - - - -
min. - 340ᵉ - 420ᵉ 480ᵉ - - - - -
5 Napięcie testowe, Spᶠ, MPa nom. 225 310 280 380 440 580 600 650 830 970
Napięcie przy obciążeniu testowym ᴼ 0,94 0,91 0,93 0,90 0,92 0,91 0,91 0,90 0,88 0,88
6 Wydłużenie po zerwaniu (próbka), A, % min. 22 - 20 - - 12 12 10 9 8
7 Wydłużenie po zerwaniu (próbka), A min. - 52 48 48 44
8 Wydłużenie po zerwaniu, Af (cała śruba) min. - 0,24 - 0,22 0,20 - - - - -
9 Plastyczność podczas testu solidności łba Inget brott
10 Twardość Vickersa, HV
F≥ 98 N
min. 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
max. 220ᵍ 250 320 335 360 380 435
11 Twardość Brinella, HBW
F = 30 D²
min. 114 124 147 152 181 238 242 276 304 366
max. 209ᵍ 238 304 318 342 361 414
12 Twardość Rockwella, HRB min. 67 71 79 82 89 -
max. 95,0ᵍ 99,5 -
Twardość Rockwella, HRC min. - 22 23 28 32 39
max. - 32 34 37 39 44
13 Twardość powierzchni, HV 0,3 max. - h h, i h, j
14 Min. wys. strefy nieodwęglonej,
E, mm
min. - ½ H1 ⅔ H1 ¾ H1
Maks. głęb. całkowitego odwęglenia
G, mm
max. - 0,015
15 Redukcja twardości po ponownym wyżarzaniu, HV max. - 20
16 Moment złamania, MB,Nm min. - enligt ISO 898-7
17 Udarność, Kᵥᵏ˴ˡ, J min. - 27 - 27 27 27 27 m
18 Wady powierzchniowe ISO 6157-1ⁿ ISO
6157-3

a) Wartości nie dotyczą śrub do konstrukcji stalowych.
b) Dla śrub do konstrukcji stalowych ≥ M12
c) Wartości nominalne podane są jedynie w celu wskazania klasy wytrzymałości w systemie oznaczeń.
d) Jeżeli nie daje się ustalić dolnej granicy plastyczności ReL, dopuszcza się zmierzenie granicy sprężystości Rp0,2
e) Dla klas wytrzymałości 4.8, 5.8 oraz 6.8 wartości dla Rpf min. są wciąż badane.
f) Obciążenia testowe podano w normie SS-EN ISO 891-1:2013
g) Twardość określona na końcu śruby powinna wynosić maks. 250 HV, 238HB lub 99,5 HRB
h) Twardość powierzchni nie powinna wynosić więcej niż 30 jednostek Vickersa powyżej zmierzonej twardości określonej przy HV 0,3
i) Twardość powierzchni przekraczająca 390 HV nie jest dozwolona.
i) Twardość powierzchni przekraczająca 435 HV nie jest dozwolona.
k) Wartości zostały określone w temp. -20˚C
l) Dotyczy d ≥ 16 mm
m) Wartość Kᵥ jest wciąż badana.
n) Norma ISO 6157-3 może zostać zastosowana w drodze porozumienia między producentem a kupującym.
o) Sp,nom / ReL min lub Sp,nom / Rp0,2 min lub Sp,nom / Rpf min