Znajomość właściwości mechanicznych  elementu złącznego, np. wytrzymałości, a także siły, na które będzie on narażony, ma kluczowe znaczenie podczas dokonywania wyboru odpowiedniego elementu złącznego.

Podstawowym wymogiem jest to, że łącznik nie może się złamać lub trwale odkształcić na skutek działania obciążeń, na które będzie narażony podczas przewidzianego okresu eksploatacji.

Rodzaje ładunków oraz właściwości materiałowe elementów złącznych mogą wraz z konstrukcją oraz otaczającym środowiskiem prowadzić do różnych uszkodzeń. Aby móc wybrać element złączny posiadający właściwości mechaniczne zapewniające wystarczający margines bezpieczeństwa, należy znać kryteria, które mogą mieć wpływ na potencjalny mechanizm uszkodzenia.

W naszym laboratorium badawczym upewniamy się, że właściwości mechaniczne naszych elementów złącznych, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, twardość i udarność, spełniają zarówno przepisy prawne, jak i oczekiwania naszych klientów.

Poniższe łącze zawiera właściwości mechaniczne różnych rodzajów elementów złącznych.

- Śruby oraz śruby dwustronne zgodne z normą EN-ISO 898-1:20013