DIN 7500-1
Twardość powierzchni: HV 450
Twardość rdzenia: HV 240–370

„W celu uzyskania wskazówek dotyczących wymiarowania prosimy o kontakt z Działem Technicznym.”

Maksymalna twardość produktu HV <130
Przykład: S235 ma twardość wynoszącą HV <130

W przypadku otworów wykrawanych twardość ścianki otworu może wzrosnąć i w związku z tym mogą być potrzebne większe otwory niż zaleca to norma. Średnice otworów zgodne z normą DIN 7500-2 określono w drodze testowania kilku różnych materiałów i długości wykorzystywanej części gwintu. Dlatego należy je traktować jedynie jako wytyczne, a w przypadku produkcji masowej należy na miejscu przeprowadzać testy w celu optymalizacji mocowania.

Średnice otworów wg normy DIN 7500-2, patrz tabela poniżej  


Notatka: 
„St” oznacza St 12 i St 37,2
„Al” oznacza Al99 5F13 i AlMnF10
„Cu” oznacza E.Cub57F30, E.Cu58F30 oraz CuZnF38