Moment dokręcania i siła sprężająca

Na poniższych stronach znajdują się tabele dotyczące kilku najczęściej występujących warunków dokręcania:

  • moment dokręcania dla nieprzetworzonych, zaolejowanych stalowych połączeń śrubowych,
  • moment dokręcania dla zawoskowanych, nierdzewnych połączeń śrubowych.

Aby osiągnąć właściwą siłę sprężającą, należy użyć klucza dynamometrycznego lub śrubokrętu / klucza udarowego z kontrolą momentu obrotowego.  Maks. zmiana momentu obrotowego wynosi ±5%.
W przypadku innych warunków tarcia, rodzajów śrub lub nakrętek, należy przeliczyć podane wartości.

W przypadkach, w których w stosunku do połączenia śrubowego stawiane są wysokie wymagania, tj. np. jeżeli uszkodzone połączenie śrubowe może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub poważnej awarii maszyny, proces sprężania oraz dane dotyczące sprężania muszą zostać określone w drodze badań procesów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat momentu dokręcania, siły sprężającej oraz badań procesów połączeń śrubowych, zapraszamy do skontaktowania się z naszym działem wsparcia technicznego.