Wymogi dotyczące oznakowania  śrub stalowych zawarte są w normie ISO 898-1:2013  "części złączne wykonane ze stali węglowej oraz stopowej”.

Oznakowanie śrub stalowych składa się z dwóch cyfr, np. 8.8.

Pierwsza cyfra to 1/100 nominalnej wytrzymałości na rozciąganie w N/mm2. W tym przypadku: 8x100=800 N/mm2.

Druga cyfra to stosunek pomiędzy nominalną granica plastyczności oraz wytrzymałością na rozciąganie śruby w częściach dziesiątych. Nominalną wytrzymałość na rozciąganie otrzymujemy mnożąc wartość wytrzymałości
na rozciąganie z wartością granicy plastyczności śruby. 800 x 0.8= 640N/mm

Poza oznaczeniem wytrzymałości, śruba powinna posiadać również znak towarowy producenta.
Czasami na śrubie znajduje się oznaczenie systemu gwintów - M, czyli  system metryczny. Oznaczenie systemu gwintów nie jest obowiązkowe.