Śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym należy oznaczyć za pomocą  oznaczenia  klasy wytrzymałości opisanego w rozdziale System oznaczeń.

Oznaczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich śrub posiadających klasę wytrzymałości 8.8 lub wyższą. Oznaczenie powinno zostać umieszczone na bocznej części łba śruby (cyfry powinny być wytłoczone) lub na górnej części łba śruby (cyfry powinny być wytłoczone lub wypukłe). Patrz rysunek.

Wymagane jest oznakowanie śrub z łbem gniazdowym sześciokątnym o średnicy nominalnej > 5 mm, jeśli kształt produktu na to pozwala. Oznaczenie powinno być umieszczone na łbie śruby. Alternatywną metodą oznakowania małych śrub z łbem gniazdowym sześciokątnym jest system tarczy zegarowej wg normy ISO 898-2.

Przykład oznaczenia śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym. Źródło: ISO 898.