Śruby z łbem sześciokątnym należy oznaczyć za pomocą oznaczenia klasy wytrzymałości opisanego w rozdziale System oznaczeń.

Oznaczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich śrub niezależnie od klasy wytrzymałości. Oznaczenie powinno zostać umieszczone na górnej części łba śruby (cyfry powinny być wytłoczone lub wypukłe) lub na bocznej części łba śruby (cyfry powinny być wytłoczone). Patrz rysunek 1.

Wymagane jest oznakowanie śrub o średnicy nominalnej > 5 mm, jeśli kształt produktu na to pozwala. Oznaczenie powinno być umieszczone na łbie śruby.

Rysunek 1. Przykład oznaczenia śruby z łbem sześciokątnym