Klasy wytrzymałości elementów złącznych

Oznakowanie elementów złącznych - warunek zapewniający bezpieczeństwo oraz możliwość identyfikacji pochodzenia
Aby możliwe było śledzenie oraz zidentyfikowanie klasy wytrzymałości oraz pochodzenia elementu złącznego, istnieje wymóg oznakowania każdego z nich zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich normach.
- ISO 898-1:2013 - Śruby z łbem sześciokątnym, śruby z łbem gniazdowym sześciokątnym oraz śruby dwustronne ze stali węglowej lub stopowej

- ISO 898-2 :2009 oraz ISO 898-6 - Oznakowanie nakrętek ze stali węglowej lub stopowej

- ISO 3506-1 oraz 2 - Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

- EN 15048-1 - Śruby do konstrukcji stalowych do połączeń bez obciążeń wstępnych

- EN 14399-1 - Śruby do konstrukcji stalowych do połączeń z obciążeniami wstępnymi

W przypadku wymogu oznakowania produktu klasą wytrzymałości wymagane jest oznakowanie śrub i nakrętek znakiem towarowym producenta.