Polityka jakości oraz ochrony środowiska

Od czerwca 2003 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

Firma Nordic Fastening Group AB zwiększa rentowność przedsiębiorstw przemysłowych. Dzięki wysokiemu poziomowi kompetencji oraz usług oferujemy rozwiązania biznesowe oraz produkty odpowiednie dla wszystkich rodzajów połączeń, dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Nasze produkty i usługi będą utrzymywać wysoki i równy poziom jakości, a przy pomocy naszych kwalifikacji i zaangażowania będziemy nieustannie pracować nad ich ulepszaniem oraz nad tym, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów
i interesariuszy.

Będziemy przestrzegać przepisów i wymogów, opracowywać jasne i mierzalne cele, wybierać najlepsze możliwe do wykorzystania technologie, traktując priorytetowo zasoby odnawialne i unikając szkodliwych dla środowiska substancji.

Prowadząc uczciwy i pełen zaufania dialog z naszymi klientami i dostawcami, będziemy tworzyć i utrzymywać trwałe, pozytywne relacje.

Firmę Nordic Fastening Group AB ma charakteryzować dobra komunikacja i pozytywna atmosfera, na pierwszym miejscu ma znajdować się również szacunek dla jednostki w wymiarze fizycznym, psychicznym oraz społecznym.