Polityka ochrony danych osobowych Nordic Fastening Group

NFG chroni Twoją prywatność. Niniejsza polityka ochrony danych wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe. W przypadku pytań dotyczących prywatności i ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem info@nfgab.se.

Kontaktując się z nami jako przedstawiciel organizacji, do której należysz, np. w celu zakupu produktu lub usługi, akceptujesz naszą Politykę ochrony danych i zezwalasz nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgadzasz się również na wykorzystywanie przez nas elektronicznych kanałów komunikacji w celu wysyłania Ci informacji.

Abyśmy mogli oferować reprezentowanej przez Ciebie firmie nasze usługi i produkty, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, jak to opisano poniżej. Robimy to z największą możliwą troską o Twoją prywatność.

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Niniejsza polityka ochrony danych obejmuje dane gromadzone w trybie online i offline, w tym dane osobowe, które możemy gromadzić za pomocą kilku różnych kanałów, takich jak strony internetowe, media społecznościowe, kontakt telefoniczny lub e-mailowy oraz podczas wydarzeń/targów. Możemy łączyć dane osobowe zebrane w jeden sposób (np. strona internetowa) z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób (np. targi, spotkania z klientami).

Informacje, które nam przekazujesz: Możesz bezpośrednio lub pośrednio przekazywać nam informacje o sobie i swojej firmie na wiele różnych sposobów. Dzieje się tak na przykład, gdy składasz zamówienie na sprzedawany przez nas produkt lub usługę, zamawiasz coś na naszej stronie internetowej, zapisujesz się do newslettera, wchodzisz z nami w interakcje w mediach społecznościowych, kupujesz, wynajmujesz lub otrzymujesz różnego rodzaju produkty lub usługi, lub gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem e-maila, listu lub telefonu. Do takich informacji należą m.in.:

  • dane osobowe i kontaktowe – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko w firmie itp.

Gromadzone przez nas informacje na Twój temat: Gdy skontaktujesz się z nami, możemy gromadzić następujące informacje (należy pamiętać, że nie zawsze zbieramy wszystkie wymienione poniżej dane):

  • dane osobowe i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i stanowisko w firmie;
  • informacje historyczne – historia komunikacji biznesowej / CRM;
  • informacje o urządzeniu – m.in. adres IP, ustawienia języka, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, platforma i rozdzielczość ekranu;
  • informacje geograficzne – lokalizacja geograficzna użytkownika.

Informacje, które nam przekazujesz, informacje, które gromadzimy na Twój temat oraz informacje o produktach i usługach, są generalnie rzecz biorąc niezbędne do zawarcia z nami umowy, natomiast inne gromadzone przez nas informacje są generalnie niezbędne do innych celów – opisanych poniżej.

W jakich celach wykorzystujemy te informacje?

Świadczenie, wykonywanie i ulepszanie naszych usług. Wszystkie dane są wykorzystywane do świadczenia, wykonywania i ulepszania naszych usług. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania
(„Czy przetwarzanie jest konieczne?”)

Potwierdzenie tożsamości użytkownika i zweryfikowanie jego danych osobowych i kontaktowych.

Wypełnianie naszych zobowiązań umownych.

Wypełnianie naszych zobowiązań wobec klientów i dostawców oraz dostarczanie naszym klientom i innym stronom informacji, produktów i usług.

Wypełnianie naszych zobowiązań umownych.

Dopilnowanie, by treści były skutecznie prezentowane użytkownikowi na jego urządzeniu.

Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika.

Przeprowadzanie analizy ryzyka, zapobieganie oszustwom i zarządzanie ryzykiem.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz branie pod uwagę innych uzasadnionych interesów.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ustawy o rachunkowości.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

 

Komu możemy udostępniać informacje?

W celu realizacji naszych zobowiązań wobec naszych klientów i innych interesariuszy możemy przekazywać lub udostępniać informacje stronom trzecim, takim jak dostawcy, podwykonawcy oraz usługodawcy. Podejmujemy uzasadnione środki prawne, techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych, a także odpowiedni poziom ich ochrony podczas przekazywania lub udostępniania ich wyżej wspomnianym stronom trzecim.

Władze. Możemy przekazać niezbędne informacje odpowiednim władzom, jeśli będzie to prawnie wymagane lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Do czego NIE BĘDZIEMY wykorzystywać tych informacji?  Zgromadzonych informacji nie będziemy sprzedawać stronom trzecim.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy na terenie UE/EOG i podejmujemy uzasadnione środki prawne, techniczne oraz organizacyjne, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych, a także odpowiedni poziom ich ochrony.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu, w którym zostały zgromadzone, lub w celu realizacji naszych zobowiązań oraz tak długo, jak jest to wymagane według ustawowych okresów przechowywania, w szczególności w zakresie wymogów księgowych.

 

Prawo dostępu użytkownika do dotyczących go danych osobowych, poprawiania i usuwania ich

  • Prawo dostępu użytkownika do jego własnych danych. Użytkownik ma prawo zażądać kopii posiadanych przez nas informacji na jego temat oraz ich zweryfikowania.
  • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych informacji na swój temat.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. Mogą jednak istnieć określone obowiązki prawne, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie części danych. Obowiązki te mogą wynikać z przepisów prawa dotyczących rachunkowości i podatków.

Pliki cookie i podobne techniki.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie w celu zapewnienia przyjaznej dla użytkownika jej obsługi. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Skontaktuj się z nami

Nordic Fastening Group (szwedzki numer działalności gospodarczej: 556640–9263) ma siedzibę przy Rattgatan 15 w miejscowości Kungälv w Szwecji. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub niniejszej polityki ochrony danych skontaktuj się z nami pod adresem info@nfgab.se.

-

Polityka ochrony danych została ostatnio zaktualizowana 16 maja 2018 roku.